Stanfordi Ülikooli anestesioloogiaprofessor Boris Heifets viis hiljuti läbi uuringu kiiresti toimiva antidepressandi ketamiiniga. Nature Mental Healthis avaldatud uuring kasutas uudset meetodit, et saada kõige reaalsemad tulemused ilma platseeboefekti mõjuta.

Kõikides taolistes uuringutes jagatakse patsiendid kahte rühma - üks saab aktiivset ravi ja teine rühm platseebopilli või -süsti. Selline uuringukorraldus - randomiseeritud kontrollitud uuring - on mõeldud selleks, et välistada platseeboefekti mõju, varjates osalejate eest teadmist, millist ravi nad said.