2019. aastast on Tervise Arengu Instituut juhtinud teadus- ja arendusprojekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“. Nelja aasta jooksul on projekti oma panuse andnud ligi 150 oma ala eksperti. Projekti partneritena olid kaasatud Tartu ülikool, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK), Tervisekassa ja Sotsiaalministeerium.

Eesmärk oli välja töötada IT-taristu, mille peale saab tuua personaalmeditsiini uusi riiklikke teenuseid. Lisaks töötati välja ka konkreetsete teenuste protsess ja täiendati seotud infosüsteeme, mis on vajalikud teenuse pakkumiseks.