Seda väidet kinnitab ka statistika. Nt meie terviseamet on eelmise laupäeva seisuga registreerinud Eestis üldse 117 011 positiivset koroonatesti, aga neist ainult 46 inimest on teadaolevalt põdenud COVID-19 rohkem kui korra.

Põdemise järel nakatumisohu suure languse väitele lisab kinnitust mainekas teadusajakirjas The Lancet ilmunud suur uuring, mille järgi COVID-19 põdemine vähendas riski järgneva seitsme kuu jooksul taas nakatuda 84% võrra ning sümptomaatilist koroonahaigust põdeda lausa 93%.

Uuring hõlmas 25 661 Inglismaa avaliku haigla töötajat, keda andsid koroonaproove iga 2–4 nädala järel, lisaks koroonaviiruse-antikehaproove alguses ja veel iga nelja nädala järel. Nad täitsid lisaks iga kahe nädala järel küsimustikke sümptomite ja nakatunutega kokkupuutumiste kohta.

Osalenuid uuriti möödunud juunist tänavuse jaanuarini. Ajavahemikus 8. detsembrist 11. jaanuarini said 52,5% neist ka koroonavaktsiini. Autorid peavad tõenäoliseks, et see mõjutas tulemusi kõigest tagasihoidlikul määral.

Osalenutest iga kolmas (32,26% ehk 8278 inimest) määrati tõenäoliselt või arvatavasti eelnevalt nakatunute gruppi. Nende mediaanvanus oli 45,7 aastat, 84,2% olid naised ja 87,3% valged.

Nakatunute grupist iga teine (50,3%) teatas ka koroonahaiguse sümptomitest – sh 32,3% levinud sümptomitest.

Uuringu autorid märgivad tagantjärele, et kuigi koroonahaiguse põdemise järel tundub tekkivat vähem antikehi ja muutlikum kaitse viiruse vastu kui vaktsineerimise järel, on tekkiv kaitse sarnane või isegi parem kui praegu saadaolevate koroonavaktsiinide puhul.

Edasi peaks siiski uurima, kui palju ja milliseid koroona-antikehi nii põdemise kui ka vaktsineerimise järel täpselt tekib.

Kuigi koroonavaktsiinist või -haiguse põdemisest tekkiv immuunsus pole igavene, on hea siiski teada, et põdemine vähendab järsult võimalust COVID-19 lähiajal uuesti põdeda.