Möödunud nädalavahetusel teavitati Keskkonnaametit, et Pakri maastikukaitsealal sõidavad ATV-d väljaspool selleks lubatud teid. Keskkonnaameti inspektorid suhtlesid sõitjatega ning selgus, et tegemist oli kohaliku ettevõtte korraldatud ATV-safariga.

Keskkonnaamet alustas juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks safariteenust pakkunud juriidilise isiku suhtes väärteomenetluse.

Keskkonnaameti Harju- ja Raplamaa büroo juhataja asetäitja Kristi Lehtorg ütles, et Harju- ja Raplamaa büroo keskkonnakaitseinspektorid reageerisid teatele koheselt ning tegid kohapeal kindlaks, et kolm ATV-d sõitsid Läänemere ranna piiranguvööndis väljaspool selleks ettenähtud teid.

„Lähemal vaatlusel selgus, et ATV rajad on sisse sõidetud ka maastikukaitsealale jäävatele metsamaadele ja tiheda sõitmise tagajärjel on alale tekitatud tugevad ja pikaajalist taastumist nõudvad jäljed,“ kirjeldas Kristi Lehtorg, kes juhtunut menetleb.

Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskirja kohaselt on seal lubatud sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine teedel, jalgrattaga ka radadel. Maastikukaitseala metsamaadel ning ranna piiranguvööndis ATV safarite korraldamine ei ole kindlasti seal lubatud tegevus.

„See, kas lisaks piiranguvööndis väljapool teid sõitmisele sõitsid kohapeal kindlaks tehtud isikud ka maastikukaitsealal, selgub menetluse käigus,“ selgitas Lehtorg.

Märkimisväärne on asjaolu, et Keskkonnaamet saatis ATV-safarit korraldanud ettevõttele juba eelmisel aastal märgukirja, milles juhtis tähelepanu, et nende pakutavad safarid peavad olema kooskõlas seadustega.

Loe täispikka lugu tasuta portaalis Accelerista.com.