Kui USA on sõjalise võimsuse poolest maailma tippude hulgas, siis Iraani sõjatehnika olukord on huvitav - osa tehnikast saadi enne 1979. aasta revolutsiooni USA ja Ühendkuningriigi käest, aja jooksul on relvi ostetud ka Nõukogude Liidult ja Venemaalt ning Lahesõja käigus konfiskeeriti terve hulk lennukeid ka Iraagi relvajõududelt, kes taganesid USA vägede ees.

Viimasel ajal on Iraani sõjatööstust aga mõningad probleemid kimbutanud - kuna riigile on kehtestatud terve hulk embargosid, on uue sõjatehnika hankimine keerukas ning seega on olnud tarvilik elu sisse puhuda omariiklikule relvatööstusele. Selle esimesed viljad on ka juba valminud, näiteks Zulfiqari nime kandvad tankid.

Samuti tasub tähelepanu juhtida sellele, et kui USA sõjatehnika on valdavalt uuepoolne, siis suur osa Iraani relvasüsteemidest pärineb pigem II maailmasõja järgsest ajast. Ka riikide sõjavägede eelarvenumbrid on kardinaalselt erinevates mastaapides, mis samuti hetkeolukorda peegeldab.

Vaata interaktiivselt jooniselt, millist sõjatehnikat USA ja Iraan kasutavad ning millised on paberil relvajõudude võimsusvahekorrad!