Senist olukorda vaadates selgus, et kliimaministeerium lubab kaevandajatel isegi rohkem turvast kaevandada, kui nood seda teha suudavad. Veel aastani 2025 lubatakse turvast riigist vabalt välja viia ka ilma igasuguse väärindamiseta, kaevandamise piirnormide vähendamise numbrit pole veel teada ning kõik senised menetluses olevad kaevandusloa taotlused lastakse lõpuni menetleda.

Eesti kohustused jäävad täitmata