Ettevõtte ChemiPharm toodetava ninasprei toime esimesed kliinilised uuringud algasid Tartu ülikooli eestvedamisel mais 2021, lõpetati ennetähtaegselt, kuna et uuritavaid oli liiga keeruline kokku saada.

2022. aasta veebruaris algasid aga uued kliinilised uuringud ja läbi viib neid taaskord Tartu ülikoolis.

„Minu poolt juhitav uuring on randomiseeritud topeltpime kontseptsiooni tõestamise uuring, millega soovime uurida BioBlock ninasprei efektiivsust Covid-19 nakkuse ennetamisel ning ohutust tervete vabatahtlike seas. Võrdleme Bioblocki platseeboga. Selle uuringuga alustasime 2022 veebruaris ja lõpetame 2023. aasta juunis,“ ütles Fortele uuringut koordineeriv peremeditsiini professor Ruth Kalda.

Praeguseks on uuritavate arv üle 800, täpne arv selgub uuringu lõpus, kuna vahepeal võib ka inimesi loobuda ja uuringut mitte lõpuni teha.

Kalda sõnul on uuritavad terved vabatahtlikud, vanuses 18-70 aastat. Uuritavad on kutsutud uuringusse rahvastikuregistri andmete alusel, osaleda saavad need, kellel ei ole tuvastatud COVID-19 nakkushaigust (negatiivne antigeeni-kiirtest) ega oma nakatumise sümptomeid ning ei ole SARS-CoV-2 viirusega nakatunud viimase 90 päeva jooksul.

BioBlocki ninasprei peaks tootja hinnangul katma ülemised hingamisteed pihustamise järel neljaks tunniks täies ulatuses lehma ternespiima sisaldava kaitsekihiga ja hoidma seeläbi viiruseid inimorganismist eemal. Toode on aastaid müügil olnud, kuid selle toime on seni kliiniliselt tõestamata.