Pool kulunud summast on suures osas läinud tühja. Nimelt lõppes 2017. aastal tulemuseta Tieto Estonia ASi ja Icefire OÜga sõlmitud leping ja kuigi tööd valmis ei saanud, nõustus SKA maksma ettevõtetele kokku 5 726 931, 24 eurot ilma käibemaksuta.

SKA asemel võttis seejärel projekti juhtimise üle sotsiaalministeeriumi IT-maja nimega TEHIK, kes sõlmis uued lepingud teiste IT-firmadega, asus nendega arendustöid tegema väikeste juppide kaupa ning tööde eest tänaseks maksnud 5 876 163 miljonit eurot käibemaksuta.

Forte palus TEHIKul anda ülevaade, mis nende summade eest on tänaseks valminud. Asutuse õigustalituse juhataja Kerli Lubja sõnul on tööde tulemiks 2019. aasta sügisel inimestele avatud iseteeninduskeskkond koos proaktiivse perehüvitiste teenusega.