Ühendkuningriigis tegutsevate Oxfordi ja Leicesteri ülikoolide uurijad tuvastasid seose valju liiklusmüraga piirkondades elamise ning kahe olulisema ülekaalulisusele viitava teguri — kehamassiindeksi ja vööümbermõõdu vahel.

„Andmed näitasid, et valju liiklusmüraga keskkonnas elamise ja ülekaalulisuse vahel on tõeline, ehkki mõõdukas seos,“ kommenteeris uurimuse juhtiv autor, Oxfordi ülikooli vanem-epidemioloog dr Samuel Yutong Cai. „Iga täiendav 10detsibelline müra seondub ülekaalulisuse valdavuse u kaheprotsendilise kasvuga.“

Dr Cai osutusel jäi seos püsima ka pärast hulga mitmesuguste elustiilitegurite, näiteks suitsetamise, alkoholipruukimise, kehalise aktiivsuse ja toiduvaliku, aga ka nii üksikisikute kui ka tervete elupiirkondade sotsiaalmajandusliku staatuse arvessevõtmist. Samuti arvestati õhureostuse, eriti liiklusega seonduva reostuse mõjusid.

Uurijad analüüsisid 500 000 inimese terviseandmeid, mida talletatakse Norra, Ühendkuningriigi ja Hollandi biopankades.

Teadlased usuvad, et seos müra ja kaalukasvu vahel johtub nii stressist, mida pidev liikluslärm võib elava liiklusega piirkondade elanikes tekitada, kui ka unekaotusest. Stressi ja unekaotust on muudes uuringutes juba ülekaalulisusega veenvalt seostatud.