Naisteadlaste nähtavust ja rahvusvahelist koostööd toetavat prestiižset portaal on mõeldud konverentsiesinejate, projektipartnerite ja välisekspertide leidmiseks.

Nii üleilmselt kui ka Eestis on tihti märgata soolist tasakaalutust näiteks paneeldiskussioonides – just naised on tihti alaesindatud või sootuks puudu. AcademiaNet pakub võimalust otsida teadlasi, filtreerides neid uurimisvaldkondade ja asukoha järgi.

Portaalist leiab infot iga teadlase karjääritee, spetsialiseerumisvaldkonna, publikatsioonide, peamiste projektide, uurimishuvide jms kohta.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimehe Andres Koppeli sõnul on väga oluline, et naisteadlased saaksid teaduse edendamises samaväärselt meestega kaasa lüüa.

„Rahvusvahelises võrdluspildis näeme me praegugi üsna head välja. Fakt, et AcademiaNeti oli võimalik esitada nii pikk nimekiri, näitab seda, et meil on eri teadusvaldkondades palju tugevaid naisteadlasi. See aitab soolõime edendamisele tublisti kaasa, aga kindlasti annab teha veelgi enam. Seetõttu tegelemegi teadusagentuuris aktiivselt soolõime-alase info kogumise ja analüüsimisega,“ ütles Koppel.

Portaali jõuab Eesti naisteadlaste paremik vaid läbi teadusagentuuri nominatsiooni. Esitamisel lähtuti teadlaste edukusest riiklike rühmagrantide taotlemisel ja tehti koostööd positiivselt evalveeritud teadusasutustega, kel oli lisaks õigus omapoolseid nominente esitada.

AcademiaNetis olevad teadlased peavad olema silmapaistva akadeemilise kvalifikatsiooniga ja iseseisva uurimisrühma juhi kogemusega. Alates 2018. a on teadusagentuur portaali esitanud 16 Eesti naisteadlast ja plaanib nende nomineerimist jätkata ka järgnevatel aastatel.

AcademiaNet toimib alates 2010. aastast ja avatud kasutamiseks kõigile teadushuvilistele. Kokku on Šveitsi riikliku teadusfondi (Swiss National Science Foundation) hallatavas portaalis esindatud üle 2800 teadlase üle kogu maailma.

Eesti Teadusagentuur tegeleb viimastel aastatel aktiivselt soolise võrdõiguslikkuse teemaga. Möödunud aastal liitus teadusagentuur rahvusvahelise soolõimeprojektiga „GEARING-Roles“, mille raames luuakse teadusagentuurile ka soolise võrdõiguslikkuse kava.

Aprillis AcademiaNet portaali lisanduvad Eesti teadlased:

Riina Aav, Tsipe Aavik, Kessy Abarenkov, Mare Ainsaar, Eva Liina Asu, Irina Blinova, Irina Didenkulova, Piret Ehin, Krista Fischer, Marina Grišakova, Katrin Heinsoo, Aveliina Helm, Irina Hussainova, Kaire Innos, Anneli Kaasa, Veronika Kalmus, Helle Karro, Kaja Kasemets, Margit Keller, Külli Kingo, Kai Kisand, Maia Kivisaar, Karin Kogermann, Anneli Kolk, Kairi Kreegipuu, Maarja Kruusmaa, Kristi Kuljus, Tiiu Kull, Tatjana Kuzovkina, Dagmar Kutsar, Kristin Kuutma, Mare Kõiva, Triinu Kõressaar, Marin Laak, Liisi Laineste, Äli Leijen, Liina Lindström, Liina Lukas, Endla Lõhkivi, Krista Lõhmus, Lembi Lõugas, Raili Marling, Helle Metslang, Lili Azin Milani, Reet Mändar, Anu Noorma, Tiina Nõges, Ilona Oja Açik, Ester Oras, Elin Org, Ivika Ostonen-Märtin, Tiina Paalme, Renate Pajusalu, Kaia Palm, Eva Piirimäe, Ulrike Plath, Kaija Põhako-Esko, Kaja Põlluste, Riinu Rannap, Ana Rebane, Triinu Remmel, Kristiina Ross, Ellu Saar, Virve Sarapik, Mari Sarv, Karin Sein, Tuul Sepp, Andra Siibak, Margit Sutrop, Pille Taba, Pire Teras, Oive Tinn, Tiia Tulviste, Anneli Uusküla, Maaja Vadi, Merike Vaher, Heili Varendi, Triin Vihalemm, Katrin Õunap ja Maarja Öpik.