Eelmisel nädalal pidas tulnukate otsimisele, teaduslikule uurimisele ja nendega kontakti saamisele keskendunud METI Internationali nimeline ühing Prantsusmaal oma konverentsi, vahendab Science Alert. Selle käigus arutleti kõiksugu võimalike teooriate üle, mis puudutavad seda, miks me jätkuvalt teiste universumi teadvuslike olenditega kohtunud pole.

Nagu öeldud, sellekohaseid teooriaid on mitmeid, kuid eelmisel nädalal toimunud konverentsil keskenduti ühele, mille kohaselt peavad tulnukad meid "puuris" ning inimesed on lihtsalt üks vaatamisväärsus galaktilises loomaaias. "Kuidas me saame sellises olukorras loomaaiapidaja end meile näitama?" küsis METI juht Douglas Vakoch konverentsil. Sellega tegeleb METI haru SETI, mille eesmärk ongi pidevalt tulnukatega kontakti otsida.

Tulles tagasi aga loomaaiateooria juurde, siis tegelikult pärineb see lausa 1973. aasta teadustööst, kus selle hüpoteesi sõnastas MIT teadlane John Ball, kelle sõnul võib maaväline elu olla niivõrd arenenud, et paikneb korraga kõikjal ning kuna nad ei ole võimelised meiega suhtlema, siis paigutasid nad meid kas loomaaia moodi eraldusse või koguni mõnesse universumi metsikusse osasse.

Teooria kohaselt on maaväline olend (või olendid) lihtsalt rahul meie jälgimisega või ei ole lihtsalt huvitatud meiega üldse suhtlemisest. "Nad võivad meid eemalt vaadata, kuid lihtsalt meie asjadesse mitte sekkuda," kirjutas Ball oma hilisemas teadustöös.

METI teadlane Jean-Pierre Rospars on selle teooriaga päri. "Tundub tõenäoline, et maavälised organismid on kehtestanud galaktilise karantiini, sest nad mõistavad, et nende olemasolust teada saamine häiriks tugevalt meie kultuuri." Rosparsi sõnul pole mingit põhjust arvata, et Maal on jõutud kõige kõrgema teadvustasemeni ning seetõttu pole ka alust uskuda, et kuskil mujal ei oleks võidud selle tasemeni jõuda juba varem.