Teoreetiliselt oli kerasparvede ja kääbusgalaktikate aeglane lagunemine nii omaette protsessina kui ka mingi suurema tähesüsteemi gravitatsiooni toimel teada juba 1940. aastatest India päritolu astrofüüsiku Subrahmanyan Chandrasekhari töödest. Ehkki tema arvutustulemustes ei olnud vähimatki põhjust kahelda, peeti kerasparvede ja kääbusgalaktikate lagunemist siiski väga aeglaseks protsessiks, mis galaktikate kujunemisele erilist mõju ei avaldanud.