„Seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuses on väljendatud eesmärki muuta Eesti sõidukiparki keskkonnasõbralikumaks, ent hetkel välja pakutud lahendused seda eesmärki ei täida,“ sõnab Kristen Michal.

Kliimaministeerium soovib, et selle eesmärgi saavutamiseks peab mootorsõidukimaks võtma oluliselt rohkemal määral arvesse sõiduki keskkonnamõjuga seotud näitajaid. Näiteks praegu välja pakutud registreerimismaksu kummagi eri variandi mõju CO2 heitme vähenemisele ei ole kliimaministeeriumi hinnangul märkimisväärne.