„Mitmed tänased probleemid, näiteks Euroopa ühe saastavama sõidukipargi teke ja väljatöötamiskavatsuses käsitletud probleem seoses peatatud registrikandega sõidukitega, on tingitud suuresti just maksu puudumisest,“ seisab LKFi kirjas rahandusminister Mark Võrklaevale.

Rahandusministeerium pakkus seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuses välja kaks automaksu kehtestamise võimalust. LKF toetab neist mudelit A, kuna see võtvat „arvesse mitmeid komponente ja on tasakaalustatum, tagades seeläbi sõidukite sotsiaalselt õiglasema ja ka jätkusuutlikuma maksustamise“.