Eri katsetusi selles vallas on tehtud sama kaua, kui on arendatud soomustatud sõjaväemasinaid. Enamik lahendustest sisaldab väljas asuvat miinipildujat või miinipilduja paigutamist avatud katusega lahingujao ruumi.

Tõeliselt uuenduslikuks lahenduseks võib pidada 2007. aastal kasutusele võetud Soome Patria ja Rootsi Hägglundsi ühisprojektina väljatöötatud AMOS (Advanced Mortar System) soomustatud miinipildujatorni. See on tagantlaetav kaheraudne miinipildujasüsteem, millega on näiteks võimalik välja lasta 6 miini, nii et need tabavad sihtmärki ühekorraga.

2009. aastal loobus Rootsi kaitsevägi eelarvekärpe tõttu selles projektis osalemast, kuid vajadus sarnaste võimete järele ei kadunud kuhugi. AMOS-t peeti liiga kalliks ja keeruliseks. Hägglundi tehasel paluti välja töötada soodsam variant soomustatud miinipildujatornist.

Esimesed Mjölnerid CV90 Mk0 keredele paigaldatuna tarniti Rootsi kaitsejõududele septembris 2019. Leping näeb ette veel 40 süsteemi ostmist. Mjölneril ei ole kõiki AMOS-e võimeid, aga ta on tunduvalt odavam ja töökindlam. Näiteks on see manuaalse sihtimisega.

Mjölneri torni on võimalik paigaldada eri lahingumasinate keredele. Kahe 120 mm miinipildujaga varustatud süsteemi saab paigaldada nii ratas- kui roomiksõidukitele ning see parandab oluliselt ükskõik millise üksuse tulevõimet.

Miinipildujate eestlaadimise süsteem on küllaltki robustne. Laadijast meeskonnaliikmed lükkavad miinid mehaaniliselt miinipildujatoruga paralleelsest kanalist ülesse, kus need kukuvad sileraudsesse torusse.

Torni on võimalik keerata kuni 60 kraadi asimuudi suhtes. Laskmise tõusunurk on vahemikus 45-85 kraadi, mis võimaldab lasta väga erinevatele distantsidele.

„Kui tavaliselt küsivad miinipildujasüsteemide tellijad, kui kaugele saab sellega lasta, siis Mjölneri puhul on olnud küsimuseks, kui lähedale saab lasta,“ ütleb BAE Systemsi lahingumasinate osakonna tegevjuht Dan Lindell. „Mjölneriga on võimalik lasta nii lähedale kui 1000 meetrit – see loob täiesti uue arusaama lahingupidamise võimalustest.“

Positsiooni võtmisest laskmiseni kulub kuni kaks minutit ja positsioonilt eemaldumiseks kuni minut. Esimesed neli miini on võimalik välja lasta kaheksa sekundi jooksul. Kasutatakse standardset miinipilduja laskemoona.

„Meieni on jõudnud tagasiside, et Rootsi relvajõud on Mjölneriga väga rahul,“ ütles Lindell.

Mjölneri võimed:

 • 2 sileraudset eestlaetavat 120 mm miinipildujat
 • Maksimaalne laskekiirus 16 lasku minutis
 • Jätkusuutlik laskekiirus 6 lasku minutis
 • Esimesed 4 lasku alla 8 sekundi
 • Manuaalne laadimissüsteem
 • Võimalik lasta kõiki standardseid 120 mm miine
 • Väga lihtne ja robustne
 • Kolmene meeskond + juht
 • CV90 manööverdamisvõime
 • Torni kinnituse väline diameeter 2235 mm
 • Torni kaal 6-8,1 tonni (oleneb soomusest)
 • Laskevalmis alla 2 minuti
 • Eemaldumiseks kulub alla 1 minuti
 • Laskeulatus standardse moonaga 1-9 km
 • Laskeulatus erimoonaga kuni 13 km
 • Laskemoona arv torni laskemoonakonteineris kuni 56
 • Laskemoona arv keres kuni 48