Kagu-Aasia teadlased lõid katse käigus kaks erinevat keskkonda, milles sääskede käitumist vaadeldi - ühes mängis Skrillexi laul, teises mitte. Selgus, et muusikaga keskkonnas olnud sääsed olid loiumad, veetsid vähem aega peremeesorganismidel ja toitusid verest vähemal määral. Lisaks sellele selgus, et muusikat kuulavad sääsed ei olnud ka eriti paljunemisaltid.

Teadlased kirjutasid oma töös, et teadsid tegelikult ka varem, et elektrooniline muusika, eriti just Skrillexi muusikas olevad üksikud madalasageduslikud helid, takistavad sääskede paljunemist. Värske katse põhjal leidsid teadlased nüüd, et see takistab neil ka peremeesorganismide jälgimist ja vere kogumist.

Aedes aegypti liiki kuuluvad sääsed on valdavalt taimetoitlased, kuid emased sääsed koguvad ka imetajate verd, kuna seal olevad toitained on vajalikud munade valmimiseks. Valdavalt inimverest toituvad sääsed elavad troopikas olevates linnalistes asulates ning levitavad seal zika ja chikungunya viirust, kollapalavikku ja dengepalavikku.

Teadlaste hinnangul võib nende avastus tõotada uusi kaitsevõimalusi just viimaste haiguste vastu,kuna aitab tõrjuda neid levitavaid sääski. Seda, kas ka teised sääsed võiksid tantsumuusikast vähem aktiivsemaks muutuda, teadlased selles konkreetses töös aga ei uurinud.