Uus kile- ja valgusepõhine kütusetootmissüsteem garanteerib ohutuse, kuna selle kasutamisel ei teki vesiniku ja hapniku ohtlikke segusid. Uurijad kinnitasid, et nende saavutus on tähelepanuväärne ja võib aidata kaasa tõhusate tehis-fotosünteesisüsteemide ehk päikesekütusegeneraatorite või nn tehislehtede arendamisele, kirjutab Perfect Science.

Tehislehed suudavad teisendada päikesevalgust, vett ja süsinikdioksiidi hapnikuks ja süsivesikutepõhisteks kütusteks. Uus seade koosneb kahest elektroodist — fotoanoodist ja fotokatoodist — ning neid eraldavast membraanist.

Esimene elektrood toodab päikesevalgust ära kasutades gaasilist hapnikku, prootoneid ja elektrone. Teine elektrood rakendab prootoneid ja elektrone gaasilise vesiniku tootmiseks. Igasuguse plahvatusohu välistamiseks hoiab membraan kaht gaasi lahus.

Värske uurimuse raames tegid teadlased katseid eesmärgiga leida elektroodidele sobivat kattematerjali.

Uurimuse kaasautor, USA-s tegutseva California tehnoloogiainstituudi (Caltech) keemiaprofessor Nathan Lewis märkis, et taolised kattematerjalid peaksid suutma sooritada mitmeid funktsioone — need peaksid kasutatava pooljuhiga keemiliselt ühilduma, olema veekindlad, juhtima elektrit ja neile langevat valgust endast võimalikult palju läbi laskma.

Kõigi nende omadustega kaitsekihti võiks pidada tõeliselt tähelepanuväärseks saavutuseks. Seni on leitud materjal, mis vastab tingimustele vaid ükshaaval. Uurijad kinnitasid, et mitmed süsteemi etapid nõuavad veel täiustamist. Vastne areng on aga kahtlemata toonud teadlased lähemale tehis-fotosünteesi rakendava taastuvenergiaallika loomisele.