Kuivõrd tulemuslikud Curiosity vaatlused on olnud, seda peab näitama aeg. Probleemidest tema seadmetega ollakse selleks korraks vist siiski üle saadud.