Sulev Kuuse on Tartu ülikooli loodusteaduste valdkonnaga olnud seotud juba mitukümmend aastat. Alates 2002. aastast töötab ta Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vivaariumi juhatajana. Ta on lugenud alates 1985. aastast arengu- ja rakubioloogia, geneetika, molekulaarbioloogia, katseloomade ning geneetiliselt modifitseeritud organismidega seotud kursuseid, samuti juhendanud praktikume Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes.

Intervjuus Fortele tõdeb ta, et Tartu ülikoolis on loodud kõik tingimused selleks, et siin teadust teha – kui vaid teaduse rahastamise pool järele tuleks.