„Täna käivad nii Eestis kui Euroopas arutelud, millistel tingimustel piirata äri tegemist Venemaal ja Valgevenes või koostööd seal tegutsevate ettevõtetega. Praegu ei ole Eesti valitsus EL ülestele sanktsioonidele lisaks täiendavaid piiranguid kehtestanud, kuid kindlasti jätkuvad arutelud nende võimaluste ja vajaduste üle valitsuses järgmistel nädalatel. Näiteks rahandusministeerium on juba välja andnud juhise, kuidas piirata vene ja valgevene ettevõtjate osalemist Eesti riigihangetel," ütles Andres Sutt Fortele.

Kui vaadata neid suurema kärata laiali saadetud juhtnööre lähemalt, siis ilmneb, et Eesti pole mingit kohustust võrdselt kohelda isikuid, kelle elu- või asukoht mõnes ELI liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA) ühinenud riigis.

Sellest tulenevalt on kõigil riigihangete korraldajatel õigus määrata, et riigihankes saavad osaleda ainult pakkujad või taotlejad neist riikidest. Kitsamalt on rahandusministeeriumi hinnangul võimalik ka piirata üksnes Vene ja Valgevene ettevõtjate osalemist lausega „Riigihankes ei ole lubatud osaleda ettevõtjatel, kelle elu- või asukoht on Venemaa Föderatsioonis või Valgevene Vabariigis.".

Sutt: Eesti ettevõtted küsigu endalt, kas tegutsema Valgevenes langeb kokku nende väärtustega

Mis puutub Eesti ettevõtete tegevusse Venemaal või Valgevenes - näiteks tarkvaraettevõtte Helmes tütarettevõttesse Valgevenes, siis märkis Andres Sutt, et ehkki äri tegemine Venemaal või Valgevenes ei ole otseselt sanktsioonidega keelatud - samuti seal tütarfirmade omamine- , on „see iga ettevõtja otsus, kas seal äritegevuse jätkamine langeb kokku ettevõtte väärtustega".

„Väga paljud ettevõtted loobuvad ise Venemaal ja Valgevenes äritegevuse jätkamisest ning see on igati tervitatav," ütles minister.

Eraldi rõhutas minister nii Eestis kui ka Valgevenes tegutsevatele Eesti ettevõtjatele, et uue sanktsioonipaketiga on keelatud kahese kasutusega kauba müük ja tarne Valgevenesse ja Venemaale, samuti on keelatud osutada tehnilist abi või osutada teenuseid, mis on selliste kaupade ja tehnoloogiaga seotud.

Selle all peetakse silmas kaupu ja teenuseid, mille abil saaks Venemaa ja Valgevene kasvatada oma sõjalist ja tehnoloogilist võimekust - näiteks elektroonikaseadmed, arvutid, telekomirakendused ja infoturbeseadmed, laserid ja pooljuhid, meresõidutehnika.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid