Esmalt on ameti hinnangul selgunud supluskoha kõige tõenäolisemad reostusallikad, milleks on Mustjõe oja ning Rocca al Mare sademevee väljalask.

Suplusvee katseprotokollide andmete esmasel töötlusel täheldas terviseamet, et need kaks vett randa toovat oja loovad lahe lõunaservas bakterite Escherichia coli ja enterokokkide kõrge sisalduse, mis suplusvee kvaliteedi suhtes on vaadeldav potentsiaalse reostusena.