„Supluskoha jätkuva halva kvaliteedi ning võimaliku negatiivse mõju tõttu rahva tervisele tuleb linnaosavalitsusel supluskohas 2021. aasta suplushooajal rakendada kvaliteedijuhtimis-meetmena soovitust mitte supelda. Soovitust mitte supelda tuleb supluskohas asjakohaselt levitada hiljemalt 18.06.2021," seisab terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektori Raul Sarri otsuses.

Infotahvlitel peavad olema kirjas neli lihtsat sõna „Suplemine ei ole soovitatav" ning seda sõnumit tuleks ameti nõudel levitada nii eesti kui ka vene keeles, et supluskoha külastajate seas oleks tagatud soovituse arusaadavus. Juba 11. juunil edastatud otsuste täitmata jätmisel ähvardab terviseamet linnavõime riikliku järelevalvemenetluse ja kuni 32 000 euro suuruse sunnirahaga.

Millest selline karmus? Põhjus selles, et Stroomi ranna suplusvee seisund on aasta-aastalt halvenenud ja ei ole kunagi varem olnud ohtlikest bakteritest nii saastunud kui möödunud suvel. Andmed räägivad selget keelt:

Tabelist ilmneb, et suplusvee kvaliteeti hinnataksegi kahe näitaja järgi, milleks on soole enterokokid

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid