Vallavalitsuse väärteomenetluse otsuse kohaselt raius 1966. aastal sündinud Andrei Tabasalus Looduspargi põik 4 asuval maaüksusel vahemikus 10. august kuni 6. september vähemalt 17 puud - 14 kuuske, 2 tamme ja paju - omamata selleks raieluba.

Asub see 3640-ruutmeetrine kinnistu vaid sajakonna meetri kaugusel Tabasalu keskusest ja jääb rohke käidavusega tee äärde, mis viib panga äärsetele loodusradadele. Tegemist on metsase alaga, kus kinnistuomanikud pole seni aktiivseid arendusi ette võtnud.

Vallavalitsus märgib otsuses, et Andrei pani süüteteo toime tahtlikult, kuna oli raieluba vallalt taotlenud, kuid koheselt nõusolekut saamata asus ikkagi puid maha võtma. Ta sai teo eest 320 euro suuruse trahvi, ei vaidlustanud seda ning maksis raha ära.

Forte kirjutas septembri alguses, et kõnealune kinnistu oli varasemaga võrreldes võtnud teise ilme - krundile olid tekkinud oksavaalud, kohati oli pind täiesti lagedaks saetud. Puid oli maha võetud tõesti palju.

Kuna tegemist on tiheasustusega alaga, siis näeb looduskaitseseaduse säte numbriga 45 ette, et iga üksiku puu mahavõtmiseks on vajalik omavalitsuse luba. Harku vald on seejuures kehtestanud ka puude raiumiseks loa andmise korra, mille kohaselt ei ole vaja raieluba alla 8 cm rinnasdiameetriga puude raieks, kuivanud puude, okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks ning tormiheite, -murru ja teistel kohest likvideerimist nõudvale puule.

Asusime toona asja uurima ja selgus, et mingeid lubasid krundiomanikul selliseks tegevuseks võetud ei olnud.

Harku valla dokumendiregistrist ilmneb, et vallalt on küll juuli lõpus taotletud luba aadressil Looduspargi põik 4 kinnistul ehitusalale jäävate puude raieks. Aga saadud seda pole.

Mida rääkis toona vald? „Kuna ehitusalale jäävate puude raiet ei saa teha enne ehitusloa vormistamist, siis juhtis valla heakorraspetsialist sellele ka tähelepanu. Nimelt on raieloa väljastamise eelduseks kehtestatud detailplaneeringu alusel väljastatud ehitusluba. Raiet on võimalik teostada ehituse alla jäävatele puudele ning ülejäänud kinnistu ulatuses sanitaarraiet," selgitas valla kommunikatsioonijuht Madis Idnurm.