EKRE liikmest Raul Siem jõudis jaanuari keskel, enne valitsuse vahetust anda riigi tugiteenuste keskusele (RTK) ülesande kuulutada välja riigihanke valimiste infosüsteemide ja protsesside turvalisuse auditeerija leidmiseks.

Paraku selgus üsna pea, et kogu Euroopa Liidus ei ole võimalik leida ühtegi ettevõtet, kes Eesti e-valimisi terviklikult auditeerida suudaks. „Valimiste tervikliku auditi hanke viis läbi riigi tugiteenuste keskus ja see lõppes märtsis, kuid paraku ükski pakkuja hanke võitjaks ei kvalifitseerunud," ütles Fortele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja.

Seejärel kuulutati välja kolm väiksemamahulisemat hanget, kuid ka neile ei kvalifitseerinud ühtegi ettevõtet.

Asjaolu, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul on meil kasutatav e-valimiste süsteem sedavõrd unikaalne, et on tekkinud suutmatus leida vajalikku kompetentsi, kes oleks võimeline seda unikaalset süsteemi auditeerima, Raul Siemi kurjaks ajaski.

„See jutt on ju lausa ohtlik," põrutab ta. „See tähendab otseselt seda, et me kasutame oma riigi seadusandliku ja sellest tuleneva täidesaatva võimu moodustamiseks süsteemi, mille turvalisust ei ole keegi, peale süsteemi looja, võimeline hindama. See on minu hinnangul otsene oht riigi julgeolekule!"