TEHIKu tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus märkis, et samal ajal on käinud uue tehnilise lahenduse detailide arendused ja lihvimine.

„Näiteks oleme tegelenud andmekvaliteedi tõstmisega koostöös vaktsineerimise infot edastavate asutustega, sest mõningatel juhtudel oleme saanud tagasisidet, et inimestel ei õnnestu sertifikaati genereerida. Sellisel juhul on tavaliselt tegemist olukorraga, kus vaktsineerija ehk tervishoiuteenuse osutaja on teinud dokumenteerimisel juhusliku vea, see info ei ole jõudnud tervise infosüsteemi ning seeläbi on mõjutatud kogu teenuseahel," selgitas Jaagus.

Ta lisas, et tervishoiuteenuse osutajatel on võimalus ja ka kohustus dokumente tagantjärgi parandada. „Viimastel päevadel olemegi ühiselt välja selgitanud, millised on need üksikud vead ja kuidas nende parandamisega andmekvaliteeti tõsta," rääkis Jaagus.

Ta lisas, et Eesti on olnud üks esimesi riike maailmas, kes sellise lahenduse on loonud.

Maailmas on praegu 18 riiki, kes arvestavad reisijatele sisenemistingimusi määrates ka seda, kas nad on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud.

Mobiilikaameraga QR koodi skaneerides avaneb kontrollijale unikaalse aadressiga veebileht, kus ilmub vaktsineerimissertifikaadi kinnitus. Kontrolli saab teha ka aadressil https://vg.digilugu.ee/