Ühendkuningriigis 2020. aasta septembris avastatud SARS-CoV-2 variandil B.1.1.7 ja Lõuna-Aafrikas avastatud variandil B.1.351 on võime nakatada inimesi märksa agressiivsemalt võrreldes koroonaviiruse laialt levinud tüvedega. Neist esimesel on genoomis 17 mutatsiooni ja ogavalgus kaheksa mutatsiooni, Lõuna-Aafrikas avastatud variandil B.1.351 on kümme mutatsiooni, mis paiknevad ogavalgus.

Eestis on seni avastatud vaid üksikud nakatumised ning olukord pole hullemaks muutunud.

„Terviseameti andmetel ei ole praeguse seisuga lisandunud uusi SARS-CoV-2 B.1.1.7 ja B.1.351 tüvega nakatunuid. Uued tüved pole riigisiseselt edasi levinud," ütles täna keskpäeval Fortele terviseameti esindaja Kirsi Pruudel.

Samal ajal tuleb arvestada asjaoluga, et Eestis positiivsetes proovides viiruse genoomi rutiinselt ei määrata, seega saab riik oma oletustes tugineda vaid Tartu ülikooli teadlastele, kes on ühes oma uurimistöös paraku üle vaadanud vaid 400 proovi ehk 1% positiivseid proove.

Analüüse teeb praegu Tartu ülikool ja seda projekti KOROGENO-EST projekti raames. Selle uuringu eesmärk on sekveneerida ja analüüsida Eestis nakkusi põhjustanud ja põhjustavat SARS-CoV-2 täisgenoomi kuni 1800 proovis. See arv moodustab ikkagi väga väikese protsendi kõigi positiivsete proovide hulgast.