Siemil tuleb sideettevõtele kokku välja jagada 15 miljonit eurot (loe siit). Sellest 9 miljonit on valitsuse 27. aprilli otsusega ette nähtud välja jagada 300-euroste liitumistasudena, mida saavad riigilt küsida nii elanikud otse, kuid enamasti siiski läbi internetiettevõtte, kellega nad liitumislepingu on sõlminud.

Selle 300 euro eest on lubatud lõppkasutaja juurdepääsuvõrguga liitumiseks osta ja paigaldada terminalseadmeid, vajadusel osta ja paigaldada lõppkasutaja siderajatisi, aga ka ehitada välja liin kaabeljuurdepääsuvõrgu lõpp-punkti ja lõppkasutaja aadressiobjekti vahel.

Telia Eesti saatis aga sel nädalal ministrile kirja, milles nägi Siemi määruse eelnõu praeguses versioonis mitmeid ohte.

„Peamiseks ohuteguriks ja takistuseks eelnõuga taotletava eesmärgi saavutamisel näeme regulatsiooni, mis võimaldab taotlusi toetuse saamiseks esitada ka lõppkasutajale lairibateenust mitteosutavad ettevõtted või lõppkasutaja ise," kirjutas Telia Eesti võrgu ja infrastruktuuri allüksuse juht Toivo Praakel.

Tema hinnangul ei ole seetõttu tagatud tegelik teenuse osutamine ja teenuse osutamise lepingu sõlmimine. Asi selle, et kui toetuse taotlejaks on teenust mitteosutav ettevõtja, kes ehitab liini, hoonesisesed ühendused ja pakub ka teenuse tarbimiseks vajalike seadmeid, siis ei pruugi need kokku sobida teenuse tegeliku osutaja vajadustega.

Praakel leiab, et vaid teenust osutavatel sideettevõtjatel on motivatsiooni ehitada välja sidevõrk täies ulatuses ning pakkuda seadmeid, mis võimaldavad teenust osutada.

Juhul, kui toetuse taotlejaks on aga lõppkasutaja ise, võib Telia hinnangul tekkida segadus toetuse sihtotstarbelise kasutamise ja kulude katmise osas.

Eestimaine telekomiettevõte Levikom saatis Siemile aga arvamuse, milles tegi ettepaneku muuta ära säte, mis ei luba raha saada sideettevõtjail, kellel oli 12 märtsil ehk eriolukorra väljakuulutamise päeval maksuvõlg. Levikom teeb ettepaneku, et maksuvõlga ei togiks olla toetusmeetme programmis osalemiseks esitatava avalduse päeva seisuga.

Palju kergemaks see muudatus Levikomi seisu ei teeks. Kui märtsis oli ettevõtte maksuvõlg 139 108 eurot, siis täna on see juba 267 713 eurot.

Siemi eelnõu kannab nime „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord" ja ta soovib selle võimalikult kiiresti vastu võtta.