Mida see tähendab? Põhimõtteliselt esitati ametlik soov, et Euroopa Komisjon võtaks juba 2014. aastal raadioseadmete direktiivis ette nähtud nõude, et kõikidel telefonidel peaks olema ühine laadija ning suure tõenäosusega toimub selle kasutuselevõtt juba lähikuudel. Teine võimalus on, et Komisjon esitab omapoolse uue ettepaneku, kuid ka see peab toimuma samal ajal, ehk juulikuuks.

Juba mõni nädal tagasi kirjutasime sellest, et Europarlamendi liikmed ei ole rahul sellega, et Apple jätkuvalt USB-laadimisstandardit ei kasuta, mille valdav osa telefonitootjatest omaks võtnud on. Nüüd aga toimus Europarlamendis ka resolutsiooni puudutav hääletus, mille poolt hääletas 582 liiget, vastu 40 ja erapooletuks jäid 37 inimest.

Europarlament toonitab peamiste põhjustena, miks ühtsele laadijale üle tahetakse minna nii tarbijate mugavust kui ka seda, et laadimisjuhtmete ja laadijate näol on tegemist elektrooniliste jäätmetena, mille teket saaks vältida. Euroopas tekib aastas kokku umbes 12,6 kilogrammi selliseid jäätmeid inimesi kohta, mis on ülejäänud maailma keskmisega võrreldes kaks korda rohkem.

Euroopa Komisjon on ka varasemalt probleemiga tegelenud - ühtse laadimisstandardi nõue on tegelikult õhus juba kümme aastat, kuid siiani on antud tootjatele võimalus ise kohaneda ja standardit vahetada. Kuigi progress on toimunud ning 2009. aastal turul olnud 30-lt erinevalt laadimisstandardilt on jõutud nüüd kolmeni, ei ole ainsat ühtset laadijat siiski välja kujunenud ja nii hakataksegi nüüd tõsisemalt probleemiga tegelema.

Lisaks tavalistele telefonilaadijatele on parlamendiliikmetel aga veel terve hulk teisi nõudeid, näiteks soovitakse ka, et juhtmevaba laadimise lahendused toimiksid kõikidel seadmetel olenemata tootjast ning tahetakse, et liikmesriikides kogutaks enam kaableid ja laadijaid, et neid taastöödelda.

Veel enam - soovitakse, et iga uue seadmega ei tuleks kaasa uut laadijat, kuna see tekitab lisarämpsu. Tarbijal peaks parlamendiliikmete kohaselt olema valik, kas ta soovib laadijat või mitte. See peaks omakorda ka telefonide hinnad pisut madalamaks tegema.