2017. aastal toimunud laevaõnnetuses hukkus 10 USA mereväe teenistujat ning uurimine selgitas välja, et toimunud õnnetuse üks suurimaid põhjuseid oli laevadel kasutatud IBS juhtimissüsteem, mis koondab mitmed laevas olevad tehnoloogilised lahendused ühte puuteekraaniga süsteemi. Kuna laeva juhtimise eest vastutavad mereväelased ei osanud süsteemi täies mahus kasutada, oligi õnnetus vältimatu.

Nimelt kaotasid mereväelased laeva üle kontrolli ega osanud digitaalset juhtimissüsteemi tagavaralahenduste sisse lülitamiseks kasutada.

USA mereväe esindaja Bill Galinis ütles, et tehnoloogia kasutuselevõtt peaks toimuma loomulikult, mitte lihtsalt selle pärast, et seda on vaja teha. Tema sõnul võttis merevägi puuteekraaniga juhtimissüsteemi kasutusele ilma, et oleks analüüsitud süsteemi keerukust ning seda, kas kõik süsteemiga kokku puutuvad meremehed ka sellega sina peal on.

Seetõttu on merevägi otsustanud järgmise 18 kuni 24 kuu jooksul kõik puuteekraanid hävitajatelt ära koristada ning nende asemele paigaldada tavapärased mittedigitaalsed juhtimissüsteemid. Muudatus puudutab nii uusi laevasid kui ka juba hetkel kasutusel olevaid aluseid.

Esimene laev, millelt süsteem ära võetakse, saab olema USS Ramage. Praeguse kava kohaselt saaks see vana juhtimissüsteemi tagasi järgmise aasta suvel. Esimene uus laev, mis vana süsteemiga ehitatakse, saab olema USS Ted Stevens.