Iisraeli kaitsevägi (IDF) teatas mullu 4. detsembril, et alustas operatsiooni Northern Shield Liibanonist Sinise Joone (Blue Line, BL) alt Iisraeli viivate, relvastatud rühmituse Hizbullah (Hizb-ul-Allah, e Jumala Partei) rajatud rünnakutunnelite leidmiseks ja neutraliseerimiseks.

Järgneva kahe kuu jooksul korraldas IDF maastiku süvapuurimisi kontrolljoone lähistel kokku kaheksas erinevas tunnelikahtlustusega regioonis, paralleelselt seitsme meetri kõrguse betoonmüüri (T-Wall) rajamisega piki BL Iisraeli-poolset külge. Operatsioonijulgeoleku meetmena tõstis IDF relvile 2000 reservväelast tugevdama regulaarüksusi BL lähistel.

Operatsiooni esimeses faasis identifitseeris IDF süstemaatilise maastiku süvapuurimise tulemusena viis erinevat tunnelit sügavusel 15-46 m, millest kaks omakorda hargnesid eraldiseisvateks tunneliteks. ÜRO rahuvalvevägi UNIFIL kinnitab Sinise Joone rikkumise kahe tunneli puhul. Kõigil tunnelitel on sisenemisavad Liibanoni poolel ja ühelgi tunnelil pole väljumisava Iisraeli poolel.

20. detsembril alustas IDF operatsiooni teise faasiga, avastatud tunnelite neutraliseerimisega, kasutades selleks kahel puhul lõhkamist ning kolmel puhul tsementeerimist. Faasi käigus avastas IDF veel kuuenda tunneli. Teise faasi alguses liigutas IDF Sinisele Joonele osa Tiigrite rügemendist – Hizbullah’ vastaseks võitluseks treenitud eriüksusest.

24. detsembril tarnis IDF suurtes kogustes vedeltsementi ja pumpas seda šahtide kaudu tunnelisse Metulla regioonis. ÜRO vaatlejate meeskond, kes operatsiooni jälgis, registreeris, kuidas 300 m Liibanoni poolel Kafer Kila lähistel voolas ühest linnufarmist (varem kasutusel tsemenditehasena) välja suurtes kogustes vedeltsementi – paljastades nii sissepääsuava tunnelisse; ja kummutades kõik väited, nagu tunnelid oleks vaid väljamõeldis.

Hizbullah hoidis kogu operatsiooni ajal meedias madalat profiili ja on mõnede analüütikute arvates saanud soovituse/korralduse nii käituda Iraanilt. Liibanoni relvajõud (LAF) heitsid aga IDF-ile ette operatsiooni politiseeritust ning ajastamist perioodile, kus Liibanoni parlament on just moodustamisel ja Iisraeli valimised peagi tulemas, viidates, et IDF teadis tunnelite olemasolust juba aastaid, viimasest sõjast aastal 2006.

1. jaanuaril 2019 teavitas Iisraeli meedia, et IDF on formeerinud uue reservpataljoni nimega Tuleväravad (Gates of Fire) ülesandega toimida esimese kaitseliinina Hizbullah’ rünnakute vastu Põhja-Iisraelis. IDF luureülem tegi avalduse, et operatsioon Northern Shield “ei pruugi paljastada kõiki Hizbullah’ tunneleid, kuid peaks lõpetama püüdlused vallutada Iisraeli alasid”.

Kuna mõlemal osapoolel on valimised tulemas, püüavad nad IDF operatsioonilt poliitilist kasumit lõigata. 26. jaanuaril kritiseeris Hizbullah peasekretär Hassan Nasrallah’ operatsiooni ajastust, kui näidet IDF luureteenistuse võimetusest, kes alles nüüd tunneleid neutraliseerima hakkas.