Testide tõttu esineb 9. veebruari öösel häireid erinevates Telia teenustes nagu näiteks Telia veebileht, e-pood, Iseteenindused, Online.ee, erinevad TV lisateenused (Salvestamine, Videolaenutus), m-parkimine ja m-maksed.

Potentsiaalselt mõjutatud teenuste hulk võib testide käigus laieneda, kuid esialgsetel andmetel Telia kõnesideteenused ja internetiühendused testist mõjutatud pole ning toimivad tavapärasel moel. Samuti võib mõne teenuse töö taastumine peale testi planeeritust kauem aega võtta.

Talitluspidevuse testide eesmärk on tagada klientidele parema töökindlusega teenused. Töid teostatakse öösel, et kliente võimalikult vähe häirida.

Telia tänab mõistva suhtumise eest ja palub vabandust võimalike ebamugavuste pärast.