Täna avaldatud Eurobaromeetri kiiruuringu kohaselt peab suur enamik Euroopa elanikke lisatasuta rändlusteenust kasulikuks. Uuringust selgub, et 71% eurooplastest teavad, et rändlustasud on kaotatud ja 72% ütlesid, et neile endile või nende tuttavaile on sellest kasu. Teadlikkus on veel suurem nende hulgas, kes on pärast 15. juunit välismaal käinud - 86% inimestest on muudatusega kursis.

„On näha, et ka Euroopa Liidus reisides meeldib inimestele kasutada mobiiltelefoni nii, nagu nad kasutaksid seda oma kodus, kartmata saada šokeerivat arvet. Ja mobiilsideoperaatorid investeerivad võrkudesse, et reageerida suurenenud nõudlusele. Meie uued telekommunikatsioonieeskirjad soodustavad selliseid investeeringuid ning Euroopa Parlament ja liikmesriigid peaksid need vastu võtma võimalikult kiiresti,“ märkis digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip.

Eurobaromeetri kiiruuring rändluse kohta tehti augusti lõpus pärast peamise puhkusteperioodi lõppu.
Selliste reisijate osakaal, kes kasutasid rändluse ajal mobiilandmesidet samavõrd kui kodumaal viibides, kahekordistus pärast 15. juunit 2017 ja ulatus 31%ni (nende seas, kes olid reisinud mõni kuu varem, oli see näitaja 15%). Reisijate osakaal, kes ei ole kunagi välismaal mobiilandmesidet kasutanud, langes aga pärast 15. juunit 2017 poole võrra (21%) võrreldes sellele kuupäevale eelnenud kuudega (42%).

Üldiselt piirataksegi nüüd mobiiltelefonikasutust välismaal vähem kui varem; nüüd on välismaal olles telefoni väljalülitajaid 12%, enne 15. juunit oli aga 20%.

Euroopa Komisjon teatab, et ka mobiilsideoperaatorid on juba märganud reisijate harjumuste muutumist. Mitu ettevõtjat on teatanud, et just tänu reisivatele inimestele on andmeside maht oluliselt kasvanud, ületades 2016. aasta suve näitaja sel suvel kolme- kuni kuuekordselt ja mõnel juhul veelgi rohkem. Kuigi osa sellest kasvust tuleneb andmeside mahu iga-aastasest suurenemisest riigisisesel turul, võib suurt osa sellest ikkagi seostada uue rändluskorraga.