Alates sellest, kui Põhja-Korea 2005. aastal intensiivselt oma rakette testima hakkas, lähetades neid sageli just Jaapani suunas, 2009. aastal ka üle Jaapani territooriumi, on Põhja-Korea naabrid olnud üsna suures ärevuses. Jaapanis ja Lõuna-Koreas paiknevad küll julgeoleku tagamiseks USA väed ja sõjalaevad, aga seni pole ameeriklased valmis olnud ühtki Põhja-Korea raketitesti nurjama.

THAAD süsteemi paigaldamine Lõuna-Koreasse peaks olema esimene samm, võimaldades ka vaenulikke rakette lennul purustada, ometi pole süsteem ikka veel täies mahus kasutuseks valmis. Kaks THAAD-raketialust on Lõuna-Koreas küll paigal, lisaks radaritele, mis peaks lähenevat ohtu ennetada aitama, aga kohalikus elanikkonnas on külvatud üsna palju paanikat selliste süsteemide võimalike mõjude kohta elanike tervisele.

Nimelt väidetakse, et süsteemiga kaasnevad elektromagnetlained võiks kahjustada tervist ja sellele viidates on nähtud riigis ka proteste raketikaitsekilbi vastu. Endisele golfiväljakule rajatav raketitõrjebaas Seongjus aga lähemal kontrollimisel midagi normidest lahknevat ei ilmutanud. Ja nüüd, vastuseks Põhja-Korea uutele raketitestidele, otsustas Lõuna-Korea paigaldada kiiremas korras sinna veel neli raketitõrjesüsteemi.

Jaapan eelistab samal ajal THAAD-ile teist tüüpi raketitõrjesüsteemi, Aegis Ashore, mis kujutab endast seni peamiselt sõjalaevadel paiknenud Aegis-raketitõrjesüsteemi maapealset varianti ja see peaks vaenuliku raketi alla tulistama juba lennu keskjärgus. Mõlema, nii THAAD-i kui ka Aegis-süsteemide valmistajaks on Lockheed Martin.

Aegis Ashore on odavam kui THAAD, kuid ka selle süsteemi paigaldamine Jaapanisse on seni takerdunud liiga aeglasesse otsustamismehhanismi riigi juhtkonnas. Niisiis, lähikuudel selle paigaldamist Jaapanisse pole oodata. Kaitseministeerium langetas küll augustis põhimõttelise otsuse, aga eelarvekõnelused selle üle alles algavad.

USA sõjalaevadel regioonis on Aegise kaitsesüsteemid küll juba praegu kasutusel. Kokku 84 sõjalaeva (22 ristlejat ja 62 hävitajat (destroierit) USA laevastikus omab Aegis süsteemi, osa neist kasutab ka Yokosuka sadamat oma baasina.

Aga uudiseid stiilis: "USA tulistas alla Põhja-Korea raketi Jaapani kohal" pole ikka veel kuulda.

Võimalikke põhjuseid saab siin esile tuua kaks:

  • a) THAAD ja Aegis-kaitsekilbid pole siiski veel tegelikult kasutuseks valmis, või
  • b) poliitilistel põhjustel on seni eelistatud Põhja-Korea provokatsioonidele mitte vastata

On ka väidetud, et laevadel paiknev Aegis süsteem tegelikult Põhja-Korea kontinentidevahelisi ballistilisi rakette alla võtta ei suuda. Ka Patriot-rakettidest nende vastu abi ei ole.

THAAD peaks olema selliste rakettide vastu vastu palju tõhusam tõrjesüsteem. Ja vähemalt tootja kinnitusel peaks nende vastu aitama siiski ka Aegis.