Värava kõrval olevasse seinaorva on paigutatud ekraan, millel näidatakse dokumentaalkaadreid lähiümbruse ajaloost. Enne sõda läks sealt uks maja, mida enam pole.
Jüri Kuuskemaa kinnitas, et ajalooline värav on täpselt samasugune nagu ta kunagi ehitati, aluseks on vana vundament ning olid säilinud ka fotod. Millal tilluke värav täpselt ehitati, puuduvad ajaloolastel andmed, arvatavalt 1650. aastatel.

Trepi tänav ja selle ümbrus purustati 1944. aasta märtsipommitamise ööl. Pärast sõda aeti tänav kinni ja sealt kulges kõnnitee. Kui linnavalitsus lühikest ja kitsast tänavat taastama asus ja pinnase eemaldas, selgus, et säilinud on üllatavalt palju. Endine on suures osas lammutusprahi alt välja tulnud sillutis ning kohati säilinud vanad müürid ja keldrid. Eriti väärtuslik on aga Nõelasilma algne ingli figuuriga reljeef, mis siis, kui värav lammutati, anti hoiule linnamuuseumi.

"Värava taastamine õigustab ennast kasvõi juba selles mõttes, et see värav on nagu postament ajaloolisele reljeefile, mis on siiani Tallinna vanalinna üks sümboleid, mis on tulnud nüüd lõpuks koju tagasi," ütles Kuuskemaa.
Hiljem tekkis aga linnal kohtuvaidlus Trepi tänavaga piirneva kinnistu omanikuga, kes väitis, et tänav osaliselt tema maal asub. Pika vaidluse tulemusena otsustas riigikohus, et maaomanikul on õigus nõuda linnalt taastatud Trepi tänava majade alusmüüride lammutamist. Kuna kinnistu omanik soovib aga linnalt raha saada, seisavad müürid seal tänagi rahus edasi.
Järgmine kord räägime Narva Hermanni linnuse ajaloost.