Uuritud nanoosakesed on juba praegu kasutusel rauapreparaatides ferumoksütooli süstelahusena, millega ravitakse rauavaegusaneemiat. Hiirtega tehtud uuringus selgus, et see lahus õhutab teatud immuunrakke ehk kasvajaseoselisi makrofaage vähirakke hävitama.

Seega on võimalik, et neid nanoosakesi saab kasutada lisavahendina olemasolevates vähi raviviisides. Äsja ajakirjas Nature Nanotechnology kirjeldatud uurimusest ilmneb, et avastus tehti juhuslikult, kui katsetati võimalust kasutada nanoosakesi omamoodi Trooja hobusena, mille abil keemiaravim hiirte kasvajatesse viia.

Uurimuse juht Heike Daldrup-Link ütles, et see avastus tuli uuringurühmale üllatusena, kuid ta loodab, et leitud mõju võib avalduda ka inimeste ravis.

Teadlaste rühm korraldas eksperimendi kolme hiiregrupiga: eksperimentaalgrupile süstiti nanoosakesi koos keemiaravimiga, kontrollrühmale süstiti nanoosakesi ilma keemiaravimita ja veel ühele kontrollgrupile ei süstitud kumbagi. Teadlased tegid ootamatu avastuse: kontrollrühmas, kus süstiti ainult nanoosakesi, oli kasvaja areng pidurdunud.

Makrofaagid uuesti rünnakule

Toimunus selguse saamiseks tegid teadlased mitmeid lisakatseid. Rakkudega eksperimenteerimine petri tassis näitas, et nanoosakeste vähivastaseks mõjuks on vajalikud immuunrakud, mida kutsutakse kasvajaseoselisteks makrofaagideks.
Loe edasi siit