Musti auke on juba loomu poolest võimatu tavapäraste meetoditega märgata, eriti kuna neid varjavad enamasti paksud tolmu ja gaasi kihid.

NASA tuumaspektroskoopilise teleskoobimaatriksi NuSTAR (ingl Nuclear Spectroscopic Telescope Array) jaoks pole see aga probleem. Tolle aparaadi terav pilk suudab tungida läbi varjavate kihtide, registreerides musti auke neist lähtuva energeetilise röntgenkiirguse abil.

Pärast hiljutisi vaatluseid, millega tuvastati eri galaktikate südmest viis senitundmatut supermassiivset musta auku, arvavad NASA uurijad nüüd, et seesuguseid taevakehi võib mitmel poole universumis olla miljoneid nagu mulkusid intergalaktilises kurnas.

“Ehkki oleme tuvastanud vaid viis seesugust varjatud supermassiivset musta auku,” selgitas Durhami ülikooli teadlane George Lansbury, “nähtub tulemuste ekstrapoleerimisel kogu universumile, et neid peab olema tohutult palju, mis langeb kokku ka varasemate prognoosidega.”