Pilootprojekt on jätkuks kümme kuud kestnud rakendusuuringule, otsimaks viise, kuidas võtta Eestis kasutusele tehnoloogiamaailmas laineid lööv NFC tehnoloogia. NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab spetsiaalse kiibi abil kontaktivabasid autentimis- ja makselahendusi, teatas Eliko tehnoloogia arenduskeskus.

Rakendusuuringu tulemuste testimiseks otsustasid osapooled läbi viia kontaktivabal NFC tehnoloogial põhineva teenuse „Pangakaart mobiiltelefonis“ pilootprojekti.

NFC-tehnoloogiat kasutav pangakaart mobiilis erineb olemasolevatest pangakaartidest selle poolest, et selle kandjaks on plastikkaardi asemel mobiiltelefoni SIM-kaart.

“Uuring saavutas oma eesmärgid - lepiti kokku nn Eesti NFC arhitektuuris, mis sobib kõikidele uuringus osalenud osapoolte eesmärkidele ja nõuetele,” ütles EMT tehnoloogiadirektor Tiit Tammiste.

“Lisaks kirjeldati virtuaalse pangakaardi loomise ja mobiiltelefoni emiteerimise olulisemad protsessid ning analüüsiti laiapõhjalise kontaktivaba piletitoote rakendamise võimalusi ühistranspordis.”

Eestis läbi viidud NFC rakendusuuring tekitas ka rahvusvahelist kõlapinda, mainiti ära valdkonna ala tipp-portaalides ning NFC arenguid koordineerivates töörühmades.

“Võime uhkusega öelda, et Eesti NFC-projekt arvestab maailma viimaseid suundi NFC tehnoloogiate rakenduste arendamise osas,” ütles ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskuse juht Oliver Väärtnõu.

“Projekti tulemusena omandasime kogemusi ja parimaid praktikaid laialt partnerite ringilt, kaasa arvatud MasterCard, Gemalto, Oberthur Technologies, GSM Assotsiatsioon ja teistelt tipptegijatelt.”

Rakendusuuringu käigus loodud dokumentatsioon on avalikult kättesaadav ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskuse koduleheküljel.

Rakendusuuringule järgneva pilootprojekti eesmärk on testida kontaktivaba virtuaalse pangakaardi loomist mobiiltelefonis, pangakaarte sisaldava mobiilse rahakoti turvanõudeid ja kasutajaliidest ning virtuaalse pangakaardiga teostatud maksete edastamist täna kasutusel oleva infrastruktuuri vahendusel.

Pilootprojekt peab andma vastused ka peamistele organisatsioonilistele küsimustele, kuidas kaasata uue teenuse „Pangakaart mobiiltelefonis“ kasutajateks kaupmehed, et tagada lõppklientidele laiapõhjaline kvaliteetne teenus ja kompetentne klienditeenindus.

Pilootprojekt viiakse läbi piiratud kasutajatega 2013. aasta jaanuaris ning selle käigus tehakse otsused kommertsteenuse avamiseks lõpptarbijatele.