Et aga kõik algusest peale ära rääkida, tuleb esmalt ajas pool aastat tagasi minna. Uus hooaeg läks lahti kohe pärast kodumaa pinnal korraldatud ning särava kaksikvõiduga lõppenud võistlust Baltic Open. Esimeseks ülesandeks oli uute liikmete leidmiseks konkursi korraldamine, mille tulemusel ka siinkirjutaja tudengivormeli tegusa grupiga liitus, ning meeskonna komplekteerimine. Konkurss oli seekord tihe, kuna aktiivseid tudengeid, kes oma inseneriharidust väärt praktilise kogemusega rikastada soovisid, oli oluliselt rohkem kui meeskond vastu suutis võtta.

Sellest ajast alates on 28st vabatahtlikust koosnev meeskond töötanud igapäevaselt uue vormeli loomise kallal. Sarnaselt reaalsele tootmisettevõttele on ülesanded liikmete vahel ära jaotatud ning tegevus koordineeritud – koostöö analüüsi, projekteerimise, disaini, hanke ning tootmise valdkondade vahel peab ideaalselt sujuma. Seetõttu on tarvis ka iganädalasi koosolekuid, arutamaks projekti hetkeseisu ning seadmaks järgmisi plaane.

Uuel vormelil katsetatakse esmakordselt ka aerodünaamiliste elementide mõju. Survejõu analüüs peab välja selgitama optimaalse kujuga tiivad ning difuusorid.

Sügisel toimus terve hulk avalikke ülesastumisi, sh messidel Instrutec, Teeviit ja Robotex ning Ida-Virumaa noortele ettevõtlikkust propageerival üritusel Entrum. Samas ammutasime ka ise nõu ja kogemusi kahelt väga huvitavalt tehnikainimeselt – Ahto Aaslav-Kaasikult Tallinna Veemotoklubist ning Andres Uibomäelt Renard Motorcycle OÜst. Samal eesmärgil võtsime ette ka külaskäigu Soome, kohtudes Helsingi ja Tampere Formula Studenti meeskondade ning Sarlin Racing Teamiga.

Sellised üritused on meeldivaks vahelduseks, kuna õhtutesse venivaid tööpäevi jagub pea terveks õppeaastaks. Sügissemester möödus peamiselt ideid analüüsides ja vormeli detaillahendusi luues, praeguseks on projekteerimise faas suuresti juba lõppenud ning vajalike komponentide hankimine ja valmistamine on täies hoos. Nagu alati, ei ole ka seekord ajaga priisata – tänaseks on valmis vormeli raam ning esimesed veermiku detailid, ent vaid napi kuu möödudes peab auto juba omal jõul liikuma.

Meeskondlik tegevus tähendab ka üritustel osalemist. Sügisel võeti mitmetest messidest ning esineti Ida-Virumaa noortele ettevõtlikkust propageerival üritusel Entrum. Sügisel võeti osa tervest hulgast üritustest, muuhulgas viidi vormelid nullautodena Rapla rahvasprindi starti (foto: Aldis Toome).

Vormeli valmimisele järgneb testperiood ning käesoleva hooaja kulminatsiooniks on planeeritud 4 suuremat võistlust: Austrias, Saksamaal, Ungaris ning Rootsis. Formula Studenti võistlused on ääretult populaarsed ning registreerumine nõuab kiirust ja teadmisi. Näiteks Saksamaa Hockenheimi võistluse stardinimekirja pääsemiseks tuli aja peale lahendada reeglite peensusi puudutav viktoriin, 78 kohta täitusid imekiiresti ning umbes 40 meeskonda jäid ukse taha.

Formula Studenti meeskond toimib nagu väikeettevõte, mille tegevust peab juhtima ja planeerima. Igal liikmel on oma kindlad ülesanded, kuid üheskoos liigutakse ühise eesmärgi saavutamise poole. On imetlusväärne, kuidas noored insenerid käivad koolis ja mõned isegi tööl ning jõuavad vabal ajal tegeleda Formula Studenti projektiga. Samas on maailmapraktikast teada ka tudengivormeli meeskondi, mille liikmed saavad projektis osalemiseks koolist stipendiumiga tasustatud vaba aasta.

Tudengimeeskond on leidnud endale väga olulise partneri Eesti Kunstiakadeemia näol, mille üliõpilased loovad järjekorras juba teise vormeli keredisaini. FEST11 disainerid on Mihkel Mäll, Ragnar Plinker ja Meelis Unt, keda juhendas ka Eesti tuntuim autodisainer Björn Koop.
Enne valmistamise algust valmis vormeli virtuaalne mudel projekteerimiskeskkonnas CatiaV5.

Nagu igale ettevõtmisele kohane, tuleb muude ülesannete kõrvalt lahendada ka tegevuste finantseerimise küsimus. FS Team Tallinn saab eksisteerida peamiselt tänu Tallinna Tehnikaülikoolile ja Tallinna Tehnikakõrgkoolile, kuid meeskond on võtnud endale sihiks kaasata projekti ka rohkem eraettevõtteid, et soodustada tudengite otsekontakti ettevõtjatega ja pakkuda firmadele võimalust oma tooteid reklaamida ning testida.

FEST11 raam on senisest kergem ja kompaktsem. Mootori parima töö tagamiseks lähtutakse sisselaske projekteerimisel voolavusanalüüsist. Veljetsentri tugevusanalüüs: mehaaniliste komponentide konstruktsiooni optimeeritakse vastavalt tugevusanalüüsi tulemustele.

Jälgi Forte autouudiseid ka Twitteris!