„Liikluskeskkonna parandamiseks ja selgemaks muutmiseks tehakse iga päev vastavalt vajadusele väiksemaid muudatusi üle linna. Sütiste tee ja Tervise tänava ristmikul on pisut ebatraditsiooniline lahendus,“ selgitati transpordiametist Fortele.

Ameti esindaja sõnul oli liikluskorralduse muudatus tingitud peamiselt sellest, et anda ühistranspordile – bussiliinidele 61 ja 67 - eesõigus, sest ristmikul esines sageli olukordi, kus bussid ei saanud pööret lõpetada ja jäid ristmikule seisma, kuna seal tekkis nii-öelda parema käe reegel, takistades sellega otse liikuvat liiklust.