Forte kirjutas esmaspäeval, et uuendatud minu.kataster.ee süsteemis ei saa sisuliselt mitte midagi teha: kõik olemasolevad projektid seisavad, uusi töid alustada ei saa, väljastada ei saa mõõdistustingimusi piirimärgi taastamiseks ja piiride kindlakstegemiseks ja katastriüksuse üle mõõdistamiseks. Selle kõige tagajärjel on juba tekkinud maamõõtjatele suur kahju ning on tekkinud oht, et viibima hakkavad ka detailplaneeringud.

Teisipäeval arutas uue katastrisüsteemi ümber toimuvat taaskord Eesti Geodeetide Ühing (EGÜ) ning jõutigi järeldusele, et murede ring on arvatust veelgi suurem.