„Jah, pikalt on süsteem maas ja igasugune tegevus on seiskunud. Kõik olemasolevad projektid seisavad, uusi töid alustada ei saa. Kliendid on pahased ja inimesed, kes tööd teevad meil toimikutega, ootavad.“ tõdes Fortele Vaiko Veeleid ettevõttest Hades Geodeesia OÜ.

Kurja juur on maa-amet poolt 8. aprillil kasutusele võetud keskkond minu.kataster.ee, maamõõtjate sõnul algasid probleemid algasid juba tegelikult 1. märtsist, mil üleminekuprotsess alguse sai.

Tegemist on keskkonnaga, kus saab ja tuleb registreerida kõigi kinnisasja piirid ning maa- ja veeala ruumilised ulatused. Igapäevaselt tegeleb kataster maakorraldustoimingute alusel maaüksuste moodustamisega, kinnisomandi piirangute ja maa kõlvikulise koosseisu hoidmisega.

Süsteemi ulatusest annab märku see, et katastris on kokku veidi enam kui 5,6 miljonit katastriüksuste vahelist piiri tähistavat piiripunkti, millest pea 3,9 miljonit piiripunkti on looduses tähistatud piirikivi, metalltoru või muu piiritähisega.

„Mõningad ebamugavused“

Niisiis võttis kataster aprilli alguses kasutusele uue menetluskeskkonna minu.kataster.ee, mis võimaldab maaomanikul katastri e-keskkonnas alustada maatoiminguid ning hoida end kursis toimingute käiguga – kinnisasju jagada, nende omavahelisi piire muuta või üksteisega piirnevaid kinnisasju liita.

Maa-amet ise probleemide ulatuses maamõõtjatega samaväärset probleemi ei paista nägevat.

„Uuele keskkonnale üleminek tõi paratamatult kaasa mõningad ebamugavused,“ kommenteeris toimuvat maa-ameti peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas Maritta Mägi.

Ta täpsustas, et katastriandmete üleviimisel ühest andmebaasist teise sai MinuKatastris maatoiminguid alustada tehnilistel põhjustel nädala võrra hiljem ehk alates 15. aprillist.

„Vabandame viivituse pärast,“ ütles Mägi ja kinnitas, et MinuKatastris on kahe nädala jooksul algatatud juba 904 maatoimingut ja moodustatud 160 uut maatükki. Lisaks on maamõõtjatel töös 1254 katastrimõõdistamise tingimust, mis väljastati varem.

Mägi kinnitas ka, et menetlustoiminguid on võimalik läbi viia, aga teatud juhtudel võib esineda veateateid.

„Süsteem on nii algeline kui veel olla saab!“

Maa-Amet tõlgendusega ei paista sugugi nõus olevat maamõõtja Võrust - Ülo Haljend ettevõttes OÜ Maamõõdu ja Arhitektuuribüroo.

„Kui Teile öeldakse, et kõik töötab , siis ärge uskuge,“ sõnab ta.

Haljend räägib, et vanas süsteemis oli kokku 31 tööd, mis vajavad siiamaani edutult ületoomist. Tema andmetel peaks kokku olema aga ligi 800 ühikus vanas süsteemis väljastatud mõõdistamistingimusi, mis ikka seal asuvad.

Ta kirjeldab konkreetsemalt ka ühte juhtumit.

„Iga mõõdistustingimuse taga on reaalsed inimesed, mitte katsejänesed. Minu kliendil on kiire detailplaneeringu alusel jagamisega, sest ettevõtlustoetuse taotlemiseks peab olema ehitusluba ja kinnistu. Maa-amet tegi mulle lahenduse käsitsi - maakorralduskava programmi väliselt -,aga allkirjastada ei lase - proovitud on parandada, aga ikka ei tööta,“ sõnab ta.

Haljend kinnitas, et ka tema ei saa praeguse seisuga väljastada mõõdistustingimusi piirimärgi taastamiseks, piiride kindlakstegemiseks, katastriüksuse üle mõõdistamiseks, sest süsteem muudab automaatselt katastritunnuseid. Süsteemi poolt genereeritud piiriprotokollis puuduvad aga piirid , on ainult piirimärgid.

„Maaomanikud peavad allkirjastama sellised protokolle, milles piiride kulgemine kaardil puudub!“ ei suuda Haljend ära imestada. „Süsteem on nii algeline kui veel olla saab!“

Kahju on märkimisväärne

Kui ma uurin täiendavalt Hades Geodeesia OÜ esindajalt Vaiko Veeleidilt, millised on uue elektroonilise katastrisüsteemi peamised vead, saan vastuseks, et „kõik on seiskunud“.

„Ei saa midagi lisada ega alustada ja info kohaselt ka pooleli olevad asjad tuleb uuesti alustada. Kuigi maa-ameti poolt on ka info heitlik ja väga puudulik, siis vastused ja tähtajad muutuvad kogu aeg,“ sõnas Veeleid.

Kas on olnud kuulda, et juba valmistatakse maa-ameti vastu kahjunõudeid algatamata jäänud detailplaneeringute eest? Seda Veeleid kuulnud ei ole, aga suurtele rahalistele probleemidele ta viitab.

„Kahju on igaljuhul märkimisväärne! Kuna katastritoimingud on tavapäraselt pikad toimingud, siis detailplaneeringud võib olla kokkuvõttes ei veni, kui saavad asja kohe tööle ja jõuavad menetlustega kiirkorras järgi. Küll aga otsene kahju on juba ettevõtetele, kes tegelevad mõõdistuste ja toimikute koostamisega,“ sõnas Veeleid. „Mida aeg edasi seda laiapõhjalisemaks see kahju kandnud ja hakkavadki juba ka planeeringud ja kõik kahju kannatama.“

MinuKatastri infosüsteem arendati Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu fondi toel ning läks maksma 282 528 eurot. IT-arenduse hanke korraldas keskkonnaministeeriumi (nüüdse kliimaministeeriumi)infotehnoloogiakeskus.

Senise andmebaasi väljavahetamise tingis infosüsteemi kaasajastamise ja uuele katastri kontseptsioonile ülemineku vajadus, koondades katastriga seotud e-teenuseid ühtseks ja turvaliseks süsteemiks.

Kes võtab vastutuse?

Uue katastrikeskkonna teema on jõudnud avalikesse foorumitesse.

„Vaatan siin eksami keskonnas juhtunud jama ja ilmselgelt on paralleelid „Minu Katastri“ keskkonna käivitamisega olemas. Üle kuu aja ei ole saanud erialast tööd teha. Kliendid on rahulolematud ja puudub info, millal uus süsteem toimima hakkab,“ kirjutatakse seal.

„Enne on põhimõtteliselt vana kaev täis lastud, kui uus töövahend korda seatud. Kas keegi selle eest vastutuse ka võtab?“ seisab sealses postituses.