Oluline on mõista, mida tähendab biopõhine, biolagunev ja mis on komposteeruv.

Biopõhist plasti toodetakse taastuvatest allikatest ehk peamiselt maisist ja suhkruroost. Kõik biopõhised plastid ei pruugi aga olla biolagunevad, nt biopõhised joogipudelid, mida tuleb käidelda sarnaselt tavaplastiga.