Iterare ehk pidev areng

Alustuseks kergitan natuke ka oma ettevõtte saba. Meie nime üks komponent on sõna Itera, mis tuleb sõnast „iterare“. Moodsal ajal on tavaks küsida nõu ChatGPT´lt. Tegin ka seda ja küsisin, et mida see sõna tähendab. Vastus oli midagi sellist: „“Iterare“ on ladina keelne sõna, mis tähendab „kordama“ või „tsükliliselt läbi käima“. Seda sõna kasutatakse tihti IT´s, eriti programmeerimises ja andmete töötlemisel, et viidata protsessile, kus mingit toimingut korratakse mitu korda, tavaliselt mingi tingimuse või loogika alusel.“

BCS Itera on üks Baltikumi suurimaid ärirakenduste juurutajaid kelle klientideks on eelkõige keskmised ja suured ettevõtted. Võin tänase kogemuse pealt öelda, et uueks reaalsuseks on paradigma, kus konkurentsivõime säilitamiseks peab ettevõtte pidevalt tehnoloogiliste lahendustega kaasas käima. Lisaks tähendab see, et ükski tehnoloogiline investeering ei ole lõplik, vaid teekond, mis nõuab pidevalt uuendustega kaasas käimist.

Marek Maido

Uus reaalsus

Võib vast öelda, et tehnoloogia roll ettevõtluses on viimastel kümnenditel kasvanud eksponentsiaalselt ja seda mitte ainult reaalsete tehnoloogiliste rakenduste ning võimaluste osas, vaid ka äride konkurentsivõimekuse vaates. Uus reaalsus on, et tehnoloogiast on saanud konkurentsivõime baaselement.

Teisisõnu, äritegevus on muutunud läbivalt tehnoloogiakeskseks ja neid kahte üksteisest eraldada on täna võimatu. Kõik suuremad tööstusharud kukuks kokku, kui äritegevusest ära võtta tehnoloogiad nagu ERP*, BI*, HRM*, CRM* või rääkimata internet. Suur enamus (kui mitte kõik) äriprotsesse ja tegevusi on seotud lahutamatult tehnoloogia kasutamisega.

Uus tase on reaalajamajandus, mille üldine mõte on suhtlemine inforuumis reaalajas ja seda nii ettevõttetel omavahel kui ka riigiga. Kõik see on loonud suure hulga väljakutseid, aga ka võimalusi. Mis ehk oluline, et tehnoloogia võimaldab ettevõtetel olla olulisemalt paindlikumad, sh pilvelahendused, mis võimaldavad rakendusi kasutada ükskõik kus maailma nurgas, vähendada üldkulusid ja mis peamine, omada kõige viimast ja kaasaegsemat tehnoloogiat.

Andmete põhine juhtimine ja suhtlemine

Tehnoloogia ja eelkõige andmete korje on muutnud oluliselt ettevõtete suhtlemisviise oma klientidega. Äritehnoloogia lahendused, veebilehed, kliendiportaalid, nutilahendused, sotsiaalmeedia – tänu neile saavad ettevõtted suhelda oma klientidega isiklikumal tasemel, reageerida nende päringutele ja kaebustele kiiresti ning pakkuda isikupärastatud tooteid ja teenuseid. Äärmiselt oluliseks on muutunud andmete kogumine ja nende analüüs, nagu ostuajalugu, eelistused ja demograafilised andmed, et pakkuda sihitud tooteid ja teenuseid. See on kaasa toonud parema kliendikogemuse, suurenenud kliendilojaalsuse ja suuremad müüginumbrid. Üha vähem kuuleb tippjuhte rääkimas „tundepõhisest“ juhtimisest ja üha enam andmepõhisest. Kõike seda võimaldavad investeeringud täheühenditesse nagu ERP*, BI*, HRM*, CRM*.

Uus poiss tänaval on aga AI ja masinõpe. Oleme ka juba teinud Eesti klientidele masinõppe lahendusi, mis pakuvad tuleviku vaadet ja aitavad teha äriotsuseid ajaaknas, kus veel konkurente pole. Ehk ka siin on võidurelvastumine aktiivselt pihta hakanud.

Peamised arenguvedurid juhtidele

Valuates Reports hindas majandustarkvara ehk ERP-turu mahuks 2023. aastal juba üle 70 miljardi dollari. Rahvusvaheline äriajakiri Forbes põhjalikus artiklis ERP rollist ja erinevate lahenduste võrdlusest toodi välja peamised põhjused, miks tehnoloogia tähendus ettevõtetes üha kiiremini kasvab. Pikema artikli leiab Äri IT ajakirjast. Märkimist väärivad siin neli trendi, mis selgitavad valdkonna kasvu:

Tehnoloogia mõju ei tundu enam esoteerilise ideena paremast tulevikust.COVIDi pandeemia kiirendas ettevõtete digitaliseerimist ja protsesside automatiseerimist. Arusaamine, et tehnoloogia suurendab efektiivsust ja kasumlikkust, jõudis kohale oodatust kiiremini.

Reaalsed rakenduslikud lahendusedViimase kümnendi jooksul on paljud tehnoloogiad arenenud POCist (Proof of Concept – kontseptsiooni tõendus) reaalseks rakendusvõimaluseks. Sellised tehnoloogiad nagu tehisintellekt (AI), kaugkoostöö, masinõpe (ML), tarkvararobotite protsesside automatiseerimine (RPA), tööstuslik asjade internet (IOT) ja plokiahel on jõudnud ka ERP-lahendustesse.

Ettevõtted käsitlevad tehnoloogiat kui investeeringut ja kasumi suurendajat, mitte kuluelementi. See on omakorda tekitanud nihke valmisolekus võtta kasutusele uusimad tehnoloogiad.

Majandustarkvara ja ärilahendused on muutunud organisatsiooni selgrooks, mille ümber ja peale saab rajada ülejäänud tehnoloogilise võimekuse. Teisisõnu ERP juhib ja dikteerib tehnoloogia kasutuselevõtu paradigmat.

Tooksin eelnevast nimekirjast välja ühe olulise veduri, ehk reaalsete rakenduslike võimaluste kasvamine. Kui veel mõni aasta tagasi oli näiteks AI veel pigem müütiline tuleviku sõnaühend, siis täna toovad suured tehnoloogiaettevõtted vägagi praktilisi rakendusi meie igapäeva ärisse. Rahvusvahelised ERP lahendused pakuvad erinevaid AI rakendusi nagu protsesside automatiseerimist kliendikommunikatsioonis, standardtegevuste jätmist masinõppele, müügiennustused, krediidikontroll, varude haldus, HR ja värbamine, klienditeenindus jne. Seal kus osa ettevõtted peavad palgal hoidma hulga inimesi (eeldusel, et neid on), siis teised on oma teenistusse pannud tehnoloogia.

Uut moodi mõtlemine

Ühe börsil oleva Eesti tootmisettvõtte juht on hästi sõnastanud uue mõttelaadi kvintessentsi ehk „nad on tehnoloogia ettevõte, kes muuseas toodavad ja müüvad ka toitu“. BCS Itera esindajana näen selget mõttelaadi muutust paljude klientide juures, kes üha enam näevad „tehnoloogiat kui investeeringut ja kasumi suurendajat, mitte kuluelementi“ ja veel olulisem, see peab olema pidev protsess. Eriti selgelt on see nähtav rahvusvahelistes ettevõtetes, kus seatakse tihti miinimum summa IT investeeringutele. Kliendi näitel tean, et kui investeeringud jäävad eelarve perioodil alla strateegilise plaani, siis peab andma aru peakorterile, et miks see nii on.

Iterare ja prussakad

Me vihkame prussakaid, aga samas on need planeedi ühed kõige vastupidavamad elukad. Seda paljuski nende tohutult suurele võimele adapteeruda olemasoleva keskkonnaga. Oleme täna lähiajaloo ühes keerulisemas ja turbulentsemas keskkonnas, kus üks kriis ajab teist taga. Tehnoloogia on täna see komponent, mis aitab meil piiratud ressurssidega muutuvas keskkonnas ettevõtetena saavutada paindlikkus ja kohanemisvõime. Juurutagem oma ettevõttes iterare mõttelaad.

Edu nutikates investeeringutes.

ERP* - Enterprise Resource Planning ehk majandustarkavara, BI* - Business Inteligent ehk ärianalüüs, HRM* - Human Recource Planning ehk palga ja personalilahendusedCRM* - Customer Relationship Managment ehk kliendihaldus ja juhtimine