Noblessnerisse oodatakse lisaks võistlejatele ka teisi huvilisi, sest lisaks küberoskuste proovilepanekule toimub ka meelelahutuslik ja hariv võistlus- ja messipäev Targa Tuleviku Tuleproov, kus kohtuvad noored, õpetajad, nende juhendajad ja meie digi- ning kübertulevikku kujundavad ettevõtted. KüberNaaskli eesmärk on arendada Eesti noorte küberoskusi ja panna kokku riiklik esindusmeeskond Euroopa võistlusele European CyberSecurity Challenge.

Tänu TalTechi juhtimisele on KüberNaasklil olnud keskne koht Eesti kübertalentide motiveerimisel ning seitsme aasta jooksul on võistlusel osalenud enam kui 2000 noort.

Kas midagi salajast?

Alates sellest aastast korraldab küberturvalisuse järelkasvu üritust Kaitseministeeriumi Sihtasutus CR14. Mis peitub selle krüptilise nime taga? Kas midagi salajast? Sugugi mitte - asutuse igapäevaseks ülesandeks on pakkuda tuge ja küberharjutusvälju (Cyber Range ehk CR, kust tuleneb ka Sihtasutuse nimi) maailma suurimatele ja olulisematele küberõppustele – Locked Shields, Cyber Coalition jne. Kuna riigikaitse huvides on hoolitseda küberturvalisuse oskuste ja noorte järelkasvu eest, on meile Kaitseministeeriumi poolt antud austav ülesanne korraldada noortele midagi sama olulist, kui eelpool mainitud NATO küberkaitseõppused. Usume, et just nii tekib kõige lähedasem seos ja sünergia meie enda kübertalentide ja maailma olulisemate ja keerukamate küberõppuste vahel. Varasemalt noorte küberkaitsjate eest hea seisnud ning vastavaid võistluseid korraldanud TalTech on siinkohal meie põhipartneriks.

12 aastat kogemust

Olgugi, et CR14-nimeline sihtasutus loodi 2011. aastal, koondub selle alla enam kui 12-aastane kogemus küberharjutusväljade loomise ja arendamise ning õppuste korraldamise osas. See kogemus avaldub ka füüsilisel kujul – Tallinna kesklinnas, Kaitseministeeriumi valvsa pilgu all, asuvad spetsiifilised serverid ja andmekeskus, mis koos tarkvaraliste lahenduste ja teiste „tööriistadega“ moodustavad Cyber Range’i, ehk küberharjutusvälja, mis on lahutamatuks osaks küberõppuste korraldamisel.

Eesti küberharjutusvälja võimsus ja maht on maailma mastaabis midagi täiesti unikaalset. Näiteks toimub Eestis iga aasta kevadel maailma suurim võistluslik küberõppus Locked Shields, mille raames jooksutatakse meie taristul korraga enam kui 7000 virtuaalmasinat ja toodetakse rohkem kui 50 terabaiti andmeid – need on numbrid, mille peale valdkonna eksperdid tunnustavalt noogutavad.

Lisaks võistluse formaadis toimuvatele küberõppustele viiakse CR14 taristu peal läbi ka NATO ametlikku kollektiikaitseõppust Cyber Coalition, mille fookuseks on NATO ja liitlaste koostöö ja infovahetus suurte küberintsidentide lahendamisel. Samuti toimub CR14 taristul ka Briti armee juhtimisel Lääne-Euroopa suurim sõjaline küberõppus Defence Cyber Marvel. See, et Tallinnas asuvat krüptilise nimega küberharjutusvälja usaldab Ühendkuningriigi armee, on meile oluline tunnustus.

Vaade tulevikku

Tõden, et küberõppuste korraldamine tuleb Eestil ning siin asuval NATO küberkaitsekoostöö keskusel (NATO CCDCOE) hästi välja ning kogu ülejäänud maailm oskab seda ka hinnata. Kuid kuhu edasi?

Kaitseministeerium on CR14-le seadnud ootuse, et võimendaksime Eesti riigikaitset ja looksime läbi olemasoleva taristu ja kogemuste targa kasutamise ka lisaväärtust rahvusvahelisel tasandil. Üheks oluliseks näiteks on Euroopa Kaitsefond, kus oleme osa kolmes Euroopa Liidu teadus- ja arenduskonsortsiumis, mille tegevusi finantseeritakse rohkem kui 1,7 miljoni euro ulatuses. Antud investeering suunatakse küberkaitse õppuste valdkonna oskusteabe uuele tasemele viimisesse ning see aitab luua põnevaid võimalusi ka Eesti noortele.

Edasi kosmosesse

Noored, kes KüberNaaskli raames oma oskusi proovile panevad, võivad soovi korral osaks saada ka Eesti kosmosetööstusest. Nimelt, ka küberõppuste valdkonnas ei peitu tulevik tegelikult kusagil mujal kui kosmoses. Sihtasutus CR14, koos teiste Eesti ettevõtetega, on valitud Euroopa Kosmoseagentuuri lepingupartneriks loomaks kosmose küberharjutusvälja kontseptsioon. Kuna eraettevõtetel on huvi saata orbiidile ka mitmed satelliidid, siis annab harjutusväli ideaalse võimaluse testida nende vastupidavust küberrünnakutele. Seega toob järgmine aasta sel teemal kindlasti põnevaid uudiseid ning arenguid.

Üks on aga kindel - tulevik algab meie enda kübertalentidest ning soovin põnevat võistluspäeva kõikidele osalejatele ja finalistidele.