Eleringi juhatuse esimehe Kalle Kilgi sõnul uurib Elering eelkõige võimalusi uue Eesti ja Läti vahelise ühenduse rajamiseks Saaremaalt Kuramaale Lätis.

„Uue Läti-suunalise ühenduse rajamine Saaremaa kaudu võimaldaks kõige väiksema kuluga saada kahe riigi vahele kõige enam täiendavat võimsust,“ märkis ta.

Tööversioonis on ühenduse läbilaskevõimsuseks eeldatud 1000 megavatti ja ühendus võiks koos kaasnevate investeeringutega valmida 2030. aastatel.

Eesti-Läti neljas ühendus on kavas rajada hübriidühendusena ehk lisaks kahe riigi elektrisüsteemide ühendamisele oleks võimalik selle külge liita ka taastuvenergial põhinevaid tootmisvõimsusi .

Forte on varem kirjutanud, et ka valitsus on andnud Eleringile ülesande rajada Sõrve poolsaare taguste tuuleparkide võrku ühendamiseks ning Eesti-Läti neljanda ühenduse loomiseks kõrgepingeliini trass just läbi Saaremaa. Seda on vaja ka Ees-Läti ühise meretuuleparkide projekti Elwind tarvis.

Metsast Puhastatav ala oleks Saaremaal vähemalt saja meetri laiune ja Kotlandi külla ehitataks hiiglaslik alajaam.

Elering ja Augstsprieguma värskendatud koostöö eesmärk on teha ära ettevalmistused, sealhulgas mitmed uuringud, et leida keskkonnasäästlik ning tehniliselt ja majanduslikult sobiv lahendus, mis võimaldaks langetada ühenduse rajamise osas investeerimisotsus. Elering ja AST loodavad saada ühenduse ehituseks kaasrahastuse Euroopa Liidult. Lõpliku otsuse projekti realiseerimiseks saab langetada pärast Euroopa Liidu toetuse selgumist.

Eesti-Läti neljanda ühenduse rajamiseks vajalike uute elektriliinide planeerimiseks esitas Elering eelmisel nädalal regionaal- ja põllumajandusministeeriumile riikliku eriplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise alustamise taotluse.

Eesti-Läti kolmas elektriühendus alustas tööd 2020. aastal. Kaks vanemat, Valga lähistel Eesti-Läti piiri ületavat ühendust uuendab Elering Balti riikide elektrisüsteemide Mandri-Euroopa elektrivõrguga sünkroniseerimise suurprojekti raames. Esimese ühenduse uuendustööd on lõppenud, teise ühenduse rekonstrueerimise tähtaeg saabub 2024. aasta lõpus.