Valitsus on andnud Eleringile ülesande rajada Sõrve poolsaare taguste tuuleparkide võrku ühendamiseks ning Eesti-Läti neljanda ühenduse loomiseks kõrgepingeliini trass läbi Saaremaa. puhastatav ala oleks vähemalt saja meetri laiune ja Kotlandi külla ehitataks hiiglaslik alajaam.

Vastava ülesande andis energiasüsteemide haldurile Eleringile aasta tagasi toonane majandus- ja taristuminister Riina Sikkut. Põhjuseid selleks oli ja on kolm.