„Ühendustega seotud teemasid on üha lisandunud. Traditsioonilistele transpordiga seotud küsimuste kõrval tuleb arendada uut ühist energiataristut,“ ütles Eesti president Karis.

Täpsemalt olid arutusel näiteks rajatavad meretuulepargid. „Koos tuleb tegutseda selle nimel, et Eesti ja Läti kavandatavad meretuulenergia alad saaksid võimalikult tõhusalt ühendatud,“ ütles president Karis.

Eestil ja Lätil on käivitanud Euroopa Liidu toel ühisprojekti Elwind, mille raames on plaanis rajada meretuulepargid mõlema riigi vetesse. Eestis tahab kliimaministeerium seda rajada Sõrve poolsaare taha ja selleks oksjonil hoonestusõigus maha müüa. See omakorda on toonud kaasa proteste eraettevõtetelt, kes on samuti riigi väljavalitud alale konkureerimas.

Mõni ettevõte ehk Utilitas Wind on leidnud ka seda, et Elwind ei ole plaanitud kujul üldse teostatav.

Tänasel päeval on täiesti ebaselge ka meretuulepargi tarvis 330kV ühenduse rajamise seis ja ajagraafik. Elering nimelt kaalub eri variante juba ligemale aasta ning pole kliimaministeeriumilt saanud selgesõnalist tellimust üle Saaremaa ühendus ära teha. Sama ühendust ootavad ka kõik teised meretuuleparkide arendajad.

Täna selgus, et kliimaministeerium ei ole olnud välismaistele investoritele valmis andma ka hinnapõranda- ja lae garantiisid (Contract of Differences - CFD) ning mitmed meretuuleparke rajada soovinud Lääne suurkontsernid on seetõttu Eestist lahkunud. Põhjus väidetakse olevat selles, et kliimaministeerium eelistab Eestis jätkuvalt maismaatuuleparkide rajamist.

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon saatis eile kliimaministeeriumile aga pöördumise, milles teatas, et Eesti kasvava energiavajaduse katmiseks on lisaks maismaaparkidele rajada ka meretuuleparke.

Kirjas öeldakse ka seda, et võrguga liitumine on tuuleparkidele keeruline, kuna Eesti elektrivõrk on ajalooliselt suundunud Idast-Läände, kuid enamus tuuleenergeetika alasid asub läänes. „Võrguga liitumise kulud on arendaja kanda. Läänest-Itta kulgeva võrgu üles ehitamine ainult arendajate kulul ei ole majanduslikult jätkusuutlik.“

„Mereparkide rajamisel on edukad riigid kus on pikaajaline plaan ja turutingimustega kooskõlas toetusmeetmed. Enamasti on riigil pakkuda nii võrguühendus, kui CFD või suured elektritarbijad, kellega sõlmida pikaajalised elektrimüügi lepingud(PPAd),“ seisab pöördumises.