Minister Michal ütles eelmisel nädalal, et seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuses on väljendatud eesmärki muuta Eesti sõidukiparki keskkonnasõbralikumaks, ent „hetkel välja pakutud lahendused seda eesmärki ei täida“.

Kliimaminister soovitas maksude (registreerimismaks + iga-aastane maks) plaane korrigeerida nii, et eesmärgi saavutamiseks peab mootorsõidukimaks võtma oluliselt rohkemal määral arvesse sõiduki keskkonnamõjuga seotud näitajaid. Näiteks praegu välja pakutud registreerimismaksu kummagi eri variandi mõju CO₂ heite vähenemisele ei ole kliimaministeeriumi hinnangul märkimisväärne.