Geoloogiateenistus on tegelenud fosforiidi ja kaasnevate ressursside uuringutega alates 2018. aastast. Seni on valideeritud ajaloolisi andmeid ning teostatud ruumianalüüs, et leida võimalikud perspektiivsed uuringualad.

Hiljuti saadud 6,1 miljoni euro suuruse lisarahastuse abil võetakse nüüd fookusesse eelkõige toorme kaevandamise ja väärindamise tehnoloogia küsimused ning tervikliku väärtusahela analüüs. Edasised uuringud fokuseeritakse perspektiivsele uuringualale, mis valiti 2022. aastal valminud uuringu alusel.

Forte on varem kirjutanud, et suuremad teadaolevad fosforiidimaardlad on vahetult Rakvere külje all, Toolses, Aseris, aga ka Maardus. Samas asub näiteks Rakveres fosforiit küllaltki sügaval - üle 100 meetri - ja karjääri tegemine oleks nii tehniliselt kui majanduslikult väga küsitav ja lõkati seetõttu kõrvale.

Seega, milline on asukohavalik edasisteks uuringuteks?