Pole kahtlust, et inimkond vajab fosforit nagu õhku. Taastumatu väärtusega fosforiühendite nõudlus kasvab maailma pidevalt, kuna järjest kasvav inimkond nõuab järjest enam toitu ja toidu kasvatamiseks on omakorda hädavajalik fosfaatväetuiste olemasolu.

Prognooside kohaselt suureneb maailmas fosfori tarbimine väetistes ainuüksi praeguselt 46,6 miljonilt tonnilt aastas 49,1 miljoni tonnini 2022. aastaks ning fosfaadivarusid jätkub kõige optimistlikumate prognooside kohaselt veel vaid 50-100 aastaks. Peamiselt kaevandatakse seda praegu Marokos, USA-s ja Hiinas. Euroopa peab läbi ajama Maroko fosforiidiga.

See on olukord maailmas ning nüüd on Eesti riik ja ülikoolid fosforiidi teema taas lauale tõstnud.